Medicingivning

 

Link til regler for medicinhåndtering i Vejle Kommune:

https://sundhedsplejen.vejle.dk/media/35478/medicinhaandtering-boern-i-dagtilbud.pdf

 

Link til medicinkort:

https://sundhedsplejen.vejle.dk/selvbetjening/