Traditioner

Adventshygge :
Hver mandag i adventsmåneden mødes vi i Fællesrummet. Tænder adventskransen og synger m.m.. Der udleveres gaver til stuerne (som stuerne selv indkøber for eget stuebudget) Gaverne pakkes ud på stuerne.

Fastelavn:
Fredagen inden fastelavnsmandag. Tøndeslagning stuevis om formiddagen. Fastelavnsbollerne spises om eftermiddagen og er kun til børnene. Om formiddagen er der kaffe/te på kanden til de forældre der er med.

Praktiskdag med børnemøde:
Én gang månedligt. Rullende mht. ugedage. Andre aktiviteter er annulleret denne dage, da vi har fælles arbejdsdag, kun hvis stuen er inviteret til fødselsdag har man lov til ikke at deltage.
Vi mødes i Fællesrummet kl. 9.15 og holder børnemøde, hvor bl.a. dagens opgaver gennemgås.
Opgaver til dagen skrives på seddel på p.stuen. Stuerne skiftes til at stå for børnemødet.

Bedsteforældredag:

(fredag i maj eller juni)
Der bliver serveret boller om eftermiddagen og købt rundstykker til om formiddagen.

PH. Fødselsdag:

(1 oktober.)
Morgencafe med købte rundstykker.
Flaghejsning på legepladsen om formiddagen evt. med gaver.
Festmiddag til frokost. Fødselsdagsboller til eftermiddagsmad.

Fotograf:
Vi sørger for et gruppebillede i løbet af efteråret, hvor alle børnene er med

Julecafe:

Første fredag i decembermåned.
Glögg og æbleskiver. Forældrebestyrelsen hjælper. Ingen aktiviteter.
Vi julepynter huset på vores 1. adventshyggedag, så der er julepyntet til cafedagen.

Fællesspisning:

Stuevis eller i teams
Et hyggeligt forældrearrangement. Forældrene tager mad med til fælles buffet. Stuen laver pynt m.m. til aftenen.

Sommerfest:

Fredag i junimåned.

Arbejdslørdag:

Ingen skemalagte.
Der indkaldes til arbejdsaftener el.lign efter behov i samarbejde med forældrebestyrelsen

Cafe:
I de måneder, hvor vi ikke har andre forældrearrangementer. Der er kaffe/te på kanden og forældrene opfordres til at bruge lidt ekstra tid på afhentning af barnet denne dag. %3%3