Børn med særlige behov

Vi arbejder med inkluderende fællesskaber og forsøger dermed at tilpasse aktiviteter og rammer så alle føler de er værdifulde i fællesskabet.
Vi har fokus på børn med særlige behov og bruger de støtteforanstaltninger, som vi har mulighed for såsom PPR. , konsultative samtaler, tæt forældresparring, sparring med AKT og Leder,  m.m..