Forældretilfredshedsundersøgelse 2017

Hvert 2. år laves der af Vejle Kommune tilfredsundersøgelse blandt forældre til børn i komunens daginstitutioner