Inklusion

I 2015 havde alle pædagoger og medhjælpere været på efteruddannelse i inklusion

Vi bruger den viden og metoder fra vores uddannelsesforløb bl.a. ved differentierede fællesskaber og vejledt deltagelse, hvor børnene oplever at være i mindre grupper, og kan få hjælp til mestring af f.eks. selvhjulpenhed og legerelationer.

Faglig sparring af alle børn gennem AKT. og ledelsessparring med afsæt i relationscirklen...... ....herigennem lagt strategier og forløb som løbende evalueres og justeres for de enkelte børn og børnegrupperne som helhed.

Benyttelse af eksterne samarbejdspartnere, herunder konsultative møder.

Vi deler vores observationer og eventuelle bekymringer med forældrene og holder forældresamtaler løbende og efter individuelle behov. Vi taler ikke OM, men MED forældrene og ser det forebyggende forældrearbejde som en vigtig del af inklusionsarbejdet.