Læringsforståelse

I Paddehatten forstår vi læring som noget der foregår hele tiden, - spontant såvel som planlagt. Vi mener, at børn lærer gennem udforskningen af og aktiv samspil med deres omgivelser, det kan være gennem leg, gennem planlagte processer, ved at forfølge nysgerrigheden. de lærer også gennem den stille iagttagelse, og det at vokse i et trygt miljø, der anerkender barnet for den det er.

Det er de voksnes ansvar at sætte den bedst mulige ramme for børnenes leg og læring og dette gør vi bla. ved at inddrage Børneperspektivet i de læringsrum vi stiller til rådighed. Dette med tanke på de fysiske, de psykiske og de æstetiske perspektiver.

Den voksnes rolle er at gå foran, ved siden af og bagved....

Vi inddrager Digitale medier hvor det er relevant som en understøttelse og udvidelse af legen idet vi  ønsker at børnenes brug af og læringsforståelse af de digitale medier giver dem en bred og kreativ dannelse med på vejen som verdensborgere.

Sunde kostvaner, mad fra gode råvarer, motion og udeliv, er byggesten til "en sund sjæl i en sund krop" og dermed basis for læring.