Læringsmål


Personlig komptencer - give børnene viden og oplevelse af sig selv og som del af et socialt samspil

Sociale kompetencer - give børnene mulighed for at indgå forpligtende relationer med andre børn og voksne

Sprog - give børnene spoglige kompetencer og styrke deres kommunikationsmuligheder.

Krop og bevægelse - give børnene motoriske kompetencer og viden / bevidsthed om kroppens mange muligheder

Natur - give børnene viden om og kendskab til og respektfuld forståelse af naturen

Kultur -  give børnene  indflydelse og rum til deltagelse i kulturelle aktiviteter, viden om kultur, traditioner