Overgange

I Paddehatten ønsker vi at skabe sammenhænge og gode overgange for barnet ved : " At knytte de skilte verdener" ( Erik Sigsgaard)
I 2016 har vi arbejdet  med overgange både ind i huset, inde i huset og ud af huset -  vores mål er at skabe den røde tråd i overgangene som tager afsæt i "Principperne for overgange". Dvs. : Barnets perspektiv - de professionelles - - forældrenes perspktiv og Skoleparathed.

Vi sikrer dette ved at have faste rutiner for ovegang / sammenhænge, ved at disse er beskrevet i foldere og actioncards og ved løbende at diskutere disse, så de giver mening og kommer ind under huden på det faste personale.

Særligt for kommende skolebørn har vi udviklet på samarbejdet med kommuneskolen, Grejsdalens skole og den lokale Friskole, og lavet samarbejdsaftaler der evalueres en gang om året.
Vi har med inspiration fra Århus, udviklet vores lokale " Minileague" som et fælles og lokalt børnehave/ skole projekt.

Konkret betyder det bl.a. at :

Vi aftaler forbesøg med dagplejer eller forældre og aftaler opstart i vuggestue i forhold til forældres muligheder og barnets behov. Det sættes primærvoksen på til sikring af overgangen og vi opfordrer forældrene til at tage billeder med fra barnets hjemmeverden til ophæng i vuggestuen.

Overgangen fra vuggestuen til Haletudser / børnehaven er glidende og sker bla. gennem faste besøgsdage på den nye gruppe sammen med kendt voksen / AKT. Forældre opfordres til også at gå omkring den nye gruppe og der aftales overgangssamtale i tilknytning til opstart. Der arbejdes aktuelt med hvordan vi kan udvikle på rutinerne mht. at sige farvel og goddag på de berørte stuer.

Haletudserne blev oprettet som en mellemgruppe og overgangsgruppe for børn i alderen 2½ til 3½ ca. med fokus på selvhjulpenhed og det at blive rustet til børnehavestart.

Skolebørnene har farveldag inden sidste dag i børnehaven. På farveldagen holder vi børnesamling, synger farvelsang, sætter farvelkrone på og pakker "kufferten" med bla. ting til læringsspor ( i 2016 og indtil videre er det " Hans og Grethe" ) Der er festmiddag på de berørte stuer. Vi har udarbejdet en samarbejdsaftale med henholdsvis Friskolen og Grejsdalens skole mht. på at styrke overgangen for skolebørnene. feks. går O-klasserne Luciaoptog i børnehaven på skift hvert år. Skolebørnene inviteres hvert efterår på en gensynsdag, hvor de bringer kufferten med tilbage til næste hold af kommende skolebørn.

Se de 8 Kompetenceområder.

Se samarbejdsaftale og referat her :