Paddehattens vision og værdier

Børnene i Paddehatten er fordelt på 8 stuer.

  • 3 stuer med de 0 til 2½ årige.
  • 1 stue med de 2½ til 3-4 årige.
  • 4 stuer med de 4 til 6 årige.

Vision og værdier

Paddehattens vision er:

" AT VÆRE ET HUS MED INKLUDERENDE FÆLLESSKABER, HVOR ALLES RESSOURCER BRUGES OG UDVIKLES".

Udover de i Børne og Ungepolitikkens beskrevne mål og værdier, har vi i  Paddehatten følgende fælles forståelser og værdier i forhold til at kunne opfylde visionen:

- At vi er anerkendende, og møder børn og voksne, der hvor de er.
- At vi ønsker at være et hus med en grundstemning af kreativitet, tillid og livsglæde
- At vi har et fællesskab, der arbejder på tværs af alle stuer og grupper.
- At vi inddrager og udvikler alles ressourcer, i forhold til vores kerneopgave.
- At vi med alle mener børn, forældre, personale, nærmiljøet og andre faggrupper.

Herudover har vi i fællesskab samlet følgende dynamiske og situationsbestemte værdiord som beskriver Paddehatten, som vi tager op med mellemrum, udvikler på og drøfter betydningen af.

- Fællesskab, rummelighed, sammenhold, empati, omsorg, tillid, kommunikation, information, professionalisme, respekt, tryghed, faglighed, ordentlighed, samarbejde, ro, rollefordeling, troværdighed, viden, refleksion, organisering, nærvær, forældregagement, børneperspektiv, åbenhed, anerkendelse, initiativ, positivitet, overblik, ledelsestydelighed, humor, kreativitet.

Alle disse tilgange ses i hverdagen, ved at Paddehatten er et sted, hvor man bliver mødt med smil og åbenhed. Vi vægter samarbejdet med forældrene om det enkelte barn, både i hverdagen og ved samtaler. Vi ser os som en rummelig institution, hvor der er plads til forskellighed. I personalegruppen udnytter vi hinandens ressourcer og forskellige kompetencer.  Vi har et fælles ansvar for alle børn, ikke kun vores primærbørn og hjælper hinanden også på tværs af huset.