Pædagogiske principper

Vi ser på hensigten frem for handlingen.....dvs. forstå før man dømmer.

Vi bruger en anerkendende tilgang ...afspejles bla. i narrativer / sprog.

Vi sætter børnene i centrum

Vi inddrager børnenes perspektiver og spor i arbejdet med de pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer

Vi ser børn i problemer og ikke med problemer

Vi lærer alle sammen gennem leg og eksperimenter og udforsker omverdenen med nysgerrighed og kreativitet

Vi sætter fagligheden højt