Sprog

Når barnet nærmer sig 3 år, vurderer vi om barnet skal sprogvurderes. Dette vurderes af den enkelte pædagog på stuen. Vi lader altid tvivlen komme barnet til gode. De børn, der sprogvurderes når de er 3 sprogvurderes igen når de er 5. Vi lader fortsat tvivlen komme barnet til gode.

Vi samarbejder med TCBU og er i løbende kontakt med talepædagogen/tosproskonsulenten

Vi har uddannet 2 pædagoger i sprogpakken ( generel sprogmiljø i huset/ tematisk sprogarbejde / fokusord ) og disse har til opgave at holde huset løbende opdateret med nye tiltage indenfor sprogarbejdet og løbende inspirere til husets sprogmiljø.