Studerende

Vi modtager studerende for CVU Lillebælt (Jelling,) og vi er som institution medansvarlige for deres uddannelse.
Det er spændende og forpligtende at være meduddanner, det medvirker  til at vi bliver 'holdt til ilden' - både fagligt og praktisk. Vi ønsker at uddannelsesforløbet i Paddehatten er kvalificerende og med til at sikre en høj faglig standard hos vore kommende kollegaer. Vi vægter meget refleksion af egen og andres praksis i vores vejledning

Pædagoguddannelsen er en 3½ årig professions faglig uddannelse, hvor den studerende har 3 praktikperioder undervejs.

1. praktikperiode: 11 ugers praktikperiode (øvelsesstuderende) - ca. 2 måneder inde i uddannelsesforløbet. Den studerende arbejder 30 t/uge og indgår ikke i normeringen.

2. praktikperiode: ½ års praktikperiode - et år inde i uddannelsesforløbet. Den studerende arbejder 32½ t/uge og indgår i normeringen

3. praktikperiode: ½ års praktikperiode - 2½ år inde i forløbet. Den studerende arbejder 32½ t/uge og indgår i normering.

Som udgangspunkt har vi altid ½ års studerende i institutionen. 
Marianne F og Lena, der begge har vejlederuddannelsen, skiftes til at være vejleder. Som studerende kan du ikke vælge hvilken aldersgruppe, du primært bliver tilknyttet - ring evt. og hør, hvor den kommende studerende skal placeres (vuggestue, børnehave, storbørnsgruppe)
Indimellem har vi øvelsesstuderende (1. praktikperiode).

<