Politikker

Her kan du læse Paddehattens forskellige politikker

Politikker

 • Solpolitik

  Solpolitikken her i Paddehatten skal sikre, at alle børn og medarbejdere bliver beskyttet mod den skadelige ultraviolette stråling fra solen.

  • Medarbejdere og forældrene skal følge UV- indexet via tv. Over 3 vil vi være opmærksomme på at følge denne politik. Tilmeld dig evt. gratis sms service på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.skrunedforsolen.dk
  • Det er forældrenes ansvar at deres barn er smurt ind med solcreme inden barnet møder i Paddehatten om morgenen på de dele af kroppen, som ikke er dækket af tøj (også selv om det er gråvejr).
  • Forældrene sørger for at barnet har en solhat samt en løs/let trøje med i børnehaven. Solhatten må gerne have skygge også til nakken.
  • Medarbejderne smører børnene med solcreme til middag – hoved, nakke, ører og arme hoved, nakke, ører og arme.
  • Vi bruger en vandfast solcreme min. faktor 15.
  • Når børnene er ude er medarbejderne opmærksomme på, at de ikke leger i direkte sol på varme dage, men søger de skyggefulde legeområder eller evt. går ind i børnehaven. Medarbejderne skal også være opmærksomme på at børnene bruger deres medbragte solhatte og skjorter.

  Revideret 2018

   

 • Kostpolitik

  Paddehattens Mad og Måltidspolitik er udarbejdet i et samarbejde med personalegruppen og bestyrelsen. Mad og Måltidspolitikken følger sundhedsstyrelsens vejledninger og tager afsæt i de 12 punkter fra Vejle Kommunes inspirationshæfte/ fælles afsæt for mad- og måltidspolitik. ( link )

  I Paddehatten har vi bla. fokus på sunde madvaner fordi vi tror på den gamle talemåde ” en sund sjæl i en sund krop”.  

  Måltider i Paddehatten

  Morgenmad kl. 6.15 – 6.45 (børn til morgenmad skal senest være her kl. 6.45 da maden ryddes væk 7.00 for at børn og voksne kan gå på stuerne.)

  • Havregryn / Havregrød med smørklat og rugbrød med smør. 

  Formiddagsfrugt. Kl. 9.00

  • Frisk frugt og rugbrød med smør. / vand.

  Middagsmad. Kl. 10.45 i vuggestuen og kl. 11.00 i børnehaven.

  • Se dagens menu på tavlerne. Varierer mellem lune grøntsagsretter og varme kød/ fiskeretter. Korngrød og rugbrød med pålæg. Der serveres vand og mælk.

  Eftermiddagsmad. Kl. ca. 14.00 - Vuggestuen til sidste barn er stået op/ Børnehaven har cafe` til kl. 14.30.

  • Varierer mellem forskellige brødtyper, frugtgrød, mv.

  Der er fri adgang til drikkevand

  Børnene  opfordres til at huske at drikke vand,  de voksne tager vand med på legepladsen om sommeren, der er altid frisk vand  tilgængelig ved køkkenet.

  I vuggestuen er de voksne opmærksomme på at tilbyde børnene vand at drikke, og lærer børnene babytegn for tørsigt så børnene også selv kan gøre opmærksomme på deres behov.

  Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Køkkenet/ Anita har det overordnede  ansvar for at holde huset 

  I Paddehatten samarbejder vi med sundhedsplejen og følger bla. herigennem  Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mad til børn mellem 0 – 3 år.

  I Paddehatten vægter vi økologi og sunde råvarer højt. Fødevarestyrelsen tjekker hvert år at vi lever op til kravene og køkkenet eksperimenterer løbende med hvordan, vi kan omlægge til mere økologi indenfor den samme økonomiske ramme, feks. er der løbende fokus på madspild og bæredygtighed.

  Vi ønsker at støtte op om at mindske børns sukkerforbrug for også herigennem at mindske risikoen for tendens til overvægt. Sukker, surt, bitter, salt - vi betragter sukker som en smag og et krydderi på lige fod med andre krydderier.

  Vi ønsker at lære børn om mange forskellige smagsindtryk for herigennem at mindske risikoen for kræsenhed.

  Vi ved at sukker kan være vanedannende som smagsstof og at børn i mange andre sammenhænge udsættes for overforbrug af sukker.

  Vi har derfor valgt at reducere brugen af synlig sukker f.eks. på grød og morgenmad og opfordrer i stedet børnene til at smage sundere alternativer som  f.eks. frisk frugt, frugtmos, mv. Køkkenet vil løbende eksperimentere med at finde sunde alternativer og tager gerne imod inspiration.

  Ved helt særlige anledninger forbeholder køkkenet sig muligheden for at servere synlig sukker som f.eks. på risengrøden i julemåneden /lidt glasur på fastelavnsbollen, påskeæg til påskeløb eller lign.

  Slik

  I vuggestuen serveres der ikke slik.  Vi er opmærksomme på at de små maver 0 – 2½ år, ikke skal fyldes med tomme kalorier som tager pladsen op for den gode mad.

  I Børnehaven serveres der som udgangspunkt heller ikke slik og vi forsøger løbende at finde på sunde alternativer. Køkkenet/ stuerne kan ved særlige anledninger afvige fra dette.

  I Paddehatten tager vi hensyn til børn med særlige behov i den udstrækning køkkenet kan rumme det.  Der laves altid ” Medicinseddel ” og ved længerevarende diæt kræver vi lægeerklæring. Særlige aftaler laves i samarbejde mellem forældre, stuepædagogen, køkkenet og ledelsen.

  I Paddehatten tager vi hensyn til børn fra fremmed kulturer på lige fod med andre børn med særlige behov, og den udstrækning køkkenet kan rumme det.

  Hygiejne

  Før måltidet tørres bordene af og der vaskes hænder før maden som en fast rutine på alle stuer.  Vi er generelt opmærksomme på god hygiejne i huset og arbejder løbende med emnet  i bla. Arbejdsmiljøgruppen som en del af strategien for nedbringelsen af sygefravær.

  I Paddehatten er Anita ansat som kostfaglig eneansvarlig og har ansvaret ifht. at sikre at kosten er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat og at huset er opdateret med nyeste viden. Udover Anita, er Vibeke ansat som ekstra hjælp i køkkenet .

  Køkkenet stiller altid deres viden til rådighed for forældre og personale og deltager løbende i interne og eksterne kurser. 

  Måltidet

  I Paddehatten er der metodefrihed i forhold til hvordan de enkelte stuer opfylder målet om at børnene spiser i ” en hyggelig og rolig atmosfære”. De voksne er de gode rollemodeller og der eksperimenters løbende med at skabe de bedste rammer med udgangspunkt i den enkelte børnegruppe.  Stuerne inspirerer hinanden. F.eks. med musik til maden, historieoplæsning mv. og tager løbende emner op til fælles diskussion som ” hvornår er det ok at gå fra bordet ? ”

  Fælles for alle stuer er, at der er fokus på måltidet som et omdrejningspunkt for fællesskabet og som et vigtigt læringsrum for selvhjulpenhed, læring og maddannelse. (maddannelsesblomsten )

  Pædagogisk måltid

  De voksne der sidder med ved bordet forventes at smage på maden. Måltidet kaldes et pædagogisk måltid og svarer ca. til det halve af en børneportion.

  Madordningen er forældrebestemt og det er bestyrelsen der hvert 3. år vælger ordningen til eller fra.

  Vi er opmærksomme på småt spisende børn og tilegner os løbende ny viden og går i dialog med forældrene ifht. samarbejdet.  Vi har løbende opmærksomhed på børn med udfordringer ifht. kosten og drøfter dette i samarbejde med forældrene ifht. barnets bedste. 

  Paddehattens kostpolitik revideres løbende og minimum en gang om året, i samarbejde mellem personale og bestyrelsen. 

 • Mobbepolitk

  Hvad er mobning?

  • En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.
  • Meningen med mobning er negativ. Meningen er ”vi mobber dig, fordi vi ikke vil være sammen med dig”.

  Hvad er en konflikt?

  • Det er en uoverensstemmelse mellem to jævnbyrdige parter, hvor der er lige stort ansvar på begge sider.

  Det er vigtigt at skelne mellem konflikt og mobning, fordi det har stor betydning for, hvordan man vælger at løse problemet.

  Hvad er drilleri?

  • Drilleri foregår mellem venner og meningen er oftest positiv. Mennesker driller hinanden, fordi de kan lide hinanden. Meningen er: ” vi driller dig, fordi vi hører sammen og har det godt sammen”. Man kan drille med lidt alvorlige ting, men samtidig signalere:” du er med alligevel”. 

  Forebyggelse af mobning

  • Sikre en god omgangstone i huset og huske på at de voksne er rollemodeller, bl.a. ved at alle siger godmorgen og farvel til hinanden.
  • Medarbejderne skal lære børnene at sige til og fra på en hensigtsmæssig måde. Og lære børnene at aflæse hinandens følelser: Hvad gør det ved den anden, når jeg gør sådan og sådan
  • Lære børnene, at respektere hinanden og hinandens forskellighed
  • Lære børnene de sociale spilleregler for at være en del af et socialt fællesskab ved at hjælpe hinanden/ tage godt imod nye børn, tolerere hinanden, lytte til hinanden, vente på tur, tale pænt til hinanden, bede om det man gerne vil have, ikke drille og slås.
  • Lære børnene omsorg for hinanden d.v.s  opbygge en ”godhedskultur”. Dvs. bl.a. at kommenterer børnenes positive adfærd.
  • Medarbejderne skal være opmærksomme på samspillet mellem gruppen og det enkelte barn.
  • Børnene skal opleve at de er en del af et fællesskab, der rummer tillid, tryghed og noget vi er sammen er optagede af.
  • Medinddrage forældrene via dialog og sammen have fokus på børnenes social liv, for eks. som punkt til forældremøder.
  • Medarbejderne bruger ironi med omtanke, da børn ikke forstår ironi i deres konkrete tankegang.
  • Alle medarbejdere reagerer, hvis et barn drilles meget eller bliver meget berørt af andres drillerier
  • Jævnlig gøre brug af mobbekufferten og snakke om venskaber i børnegrupperne.

  Handleplan, hvis mobning foregår

  • Identificerer problemet som værende mobning og ikke konflikter eller drilleri.
  • Alle medarbejdere reagerer, hvis de oplever at et barn mobbes.
  • Primærpædagogen tager kontakt med forældrene både til ”mobber” og ”offer” Der laves en handleplan og aftales nyt møde, så der bliver fulgt op på barnets/børnenes trivsel.
  • Arbejdet med mobning i børnegruppen opprioriteres.
  • Evt. inddrage gruppens forældre og gøre dem opmærksomme på deres fælles ansvar, og udarbejde en fælles handleplan.
  • Forældrene skal kontakte pædagogerne, hvis de oplever deres barn bliver mobbet eller mobberi.

  Fem tips til forældre mod mobning

  • Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen. Det er en erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig sikre det at alle i gruppen får legeaftaler.
  • Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven eller om deres forældre. Negative ord og dit barns børnehavekammerater forplanter sig utrolig let til modvilje mod bestemte kammerater. Positive holdninger giver som regel positiv respons.
  • Bevar en social fødselsdagspolitik. Det gør ”ondt” på det barn, der ikke inviteres med hvis invitationen forbeholdes særlig udvalgte i gruppen. Inviter enten alle piger eller drenge i skoleregi) eller hele gruppen ( i børnehaveregi). Tal evt. på forældremøderne om fælles fødselsdagsordning.
  • Giv dit barn opmuntring til at forsvare venner, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der er ”i klemme” i børnegruppen, har brug for en ekstra håndsrækning fra et andet barn. Børn der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, ”vokser” indeni.
  • Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer. Det kan være svært at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er alene og har brug for legeaftaler og venskaber. Det er lettere, hvis andre forældre er lyttende og positive.

  Kilde: Red barnet: Fri for mobberi.

  Okt. 2009

 • Søvnpolitik

  Vi vækker som udgangspunkt ikke børn ud fra den teori at god søvn om dagen avler god søvn om natten.

  Vi tror på at børn selv regulerer deres søvn. Det betyder at vi følger barnets behov, i den udstrækning det er muligt.

  Desværre oplever vi tit forældre der vil regulere i barnets søvn, ned til 1 års alderen og det strider imod vores faglighed og erfaring i forhold til det lille barns udvikling. Så børn sover tilstrækkeligt, når de vågner af sig selv.

  Det er vigtig for os at samarbejde med forældre for at nå det mål, om at barnet sover optimalt. Vi tager derfor en god snak med forældrene om barnets søvnrytme og er nysgerrige på hvordan vi sammen kan nå målet, inden vi evt. regulerer i søvn. Vi må gerne stille krav til forældrene. Vi kan hjælpe med at vejlede i gode rutiner og lytte os frem til hvor udfordringen ligger samt at møde dem der hvor de er.

  Vi regulerer først når børnene er ca. 2 år og kan evt. tilbyde at tage dem op kl 14 og putte dem tidligere.

  Vi skriver ikke sovetider op, men kan i kortere perioder tilbyde at begge parter skriver sovetider ned for at få et reelt billede af søvnrytmen.

  Lukkerne skal være opmærksomme på at få de nødvendige informationer ifht. søvn der afviger fra normalen og gerne hvornår de er stået op fra sidste lur (bruges kun til de nye små)

   

 • Suttepolitik

  Ved opstartssamtaler henviser vi til at børnene ikke kommer ind i institutionen med sut, klud eller lign. Og råder dem til at give børnene gode vaner. Så de starter deres dag ved os uden sut. Vi bruger sutterne når børn skal sove eller trøstes. Vi bruger kun sut til børn når vi ikke kan trøste dem uden. Vi italesætter på den måde også over for forældrene hvilke konsekvenser der er ved for meget suttebrug og hvad det gør for børnenes sproglige udvikling, samt konsekvenserne i form af ganestilling og tænder.

  Der vil i starten af barnets vuggestuetid blive brugt mere sut for at skabe mere tryghed, men vores mål er at sutten hænger sammen med sovetid. 

 • Paddehattens digitale strategi

  I Paddehatten arbejder vi med digitale medier. Vi har iPads på alle stuer, vi har projektorer, miniprojektorer, touchskærm til Aula, voksen bærbare computere og smartphones.

  I Paddehatten ønsker vi at 

  • Digitale medier er en integreret del af det pædagogiske arbejde
  • Børnene er aktive digitale brugere og får digital dannelse
  • Digitale medier styrker fællesskabet – og vi får forældrene på banen
  • Vi er i øjenhøjde med den digitale udvikling

  I Paddehatten vil vi arbejde med de overordnede mål således:

  Digitale medier er en integreret del af det pædagogiske arbejde

  I dag er børn nysgerrige overfor, hvad digitale medier og iPad kan. De fleste børn i Paddehatten har kendskab til de digitale medier, og bruger tid på det derhjemme.

  Hver dag møder vi nysgerrige, legende, kreative og videbegærlige børn som vi ruster til den verden de møder.

  Derfor er det vigtigt for os i Paddehatten også at ruste børnene til den digitale verden.

  Kendskab og anvendelse af digitale medier er et krav og et vilkår, derfor skal vi eksperimentere og få ny viden om, hvordan pædagogiske miljøer kan indrettes, så børn og personale udvikler digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagen.

  Vi bruger iPad på stuerne sammen med børnene. Vi ser iPad´en som et supplerende pædagogisk redskab, som skaber nye tilgange, til det daglige arbejde med børnene, bl.a. med de 6 læreplanstemaer.

  Det er vigtigt for os at iPad´en bliver brugt som pædagogisk redskab, som ikke kun er passiv, men bliver brugt aktivt i den pædagogiske praksis. Vi vil gerne udfordre iPad´en og dens muligheder. F.eks. i fællesskab med andre og til at understøtte den analoge leg

  De voksnes rolle i fællesskabet omkring iPads er ifølge Klaus Thestrup (2011) delt op i 4 roller.

  Det er vigtigt at man som voksen er sin rolle bevidst når man vil agere i fællesskabet omkring iPads.

  Deltager – den voksne ved ikke alt om iPads, men er interesseret og nysgerrig for at komme til at vide det og lære det som børnene laver.

  Mester – den voksne ved mere end børnene på et eller flere punkter. Det kan eksempelvis være om det tema hvori iPad’en bruges, eller om andre medier som kan bruges omkring temaet. Den voksne har som mester ansvaret for at formidle sin viden til børnene.

  Guide – den voksne har ansvaret for at sætte rammerne for forløbet omkring iPad’en. Således alle børn sikres at kunne deltage aktivt i forløbet.

  Aktør – den voksne er med til at skabe børnenes fællesskabskultur omkring iPad’en. pædagogen bidrager med sit engagement og nysgerrighed til at udvikle og skabe, hvordan børnene fungerer sammen.

  Vi bruger digitale løsninger der understøtter den pædagogiske praksis således at vi kan optimere processer og dermed frigøre mere tid til at være sammen med børnene. Dette kan være som dokumentation og vidensdeling.

  Eksempler på handlinger i Paddehatten:

  • Vi udvikler pædagogiske forløb hvor digitale medier inddrages, og hvor børnene er aktive i processen. Det kan være et tema som bliver filmet og klippet sammen i ”iMovie”, eller bøger lavet i ”BookCreator” om turen i skoven.
  • Vi leger med de digitale medier og tænker dem ind i analoge lege. Eks. Gemmeleg med facetime, vendespil med egne billeder og lyd.
  • Vi optimerer processer ved at bruge ”Pic Collage” til barnets bog. Dokumenterer med video og billeder.
  • Vi kan via iPad bruge ”Hjernen og Hjertet”, og har dermed adgang til Dialogværktøjet/læringshjulet og sprogvurderingsmaterialet.
  • Alle stuer har fået en mailadresse til intern kommunikation
  • Pædagogerne har efter aftale mulighed for at låne Ipads med hjem for at blive fortrolige med dem. Huset har en iPad i som må lånes med hjem af det faste personale for at blive fortrolig med iPad´en eller en bestemt app. Husets øvrige iPads bliver i huset, da de bliver brugt til intern kommunikation, og kan indeholde personfølsomme oplysninger.

  Børnene er aktive digitale brugere og får digital dannelse

  Tal viser at 65 procent at de børn der går i skole i dag ender i job der endnu ikke er skabt, mange af disse vil være i den digitale sektor.

  I Paddehatten er vi opmærksomme på vigtigheden af at børnene får en digital dannelse. At de bliver kompetente It-brugere, hvor de får en forståelse for hvordan disse virker, men også hvad de kan bruges til og hvilke faldgruber der lurer.

  Vi vil gerne præsentere børnene for andre muligheder på en iPad end spil. Dermed vil vi udfordre dem til at prøve nye apps der stiller krav til fantasi, kreativitet og motoriske færdigheder.

  Vi vil være nysgerrige sammen med børnene og vise dem hvordan man kan bruge internettet til at hente oplysninger og få mere viden.

  Det er vigtigt for os at vi bruger iPads sammen med børnene når det giver mening. At det digitale kan inspirere til den analoge leg.

  De digitale medier skal indgå som en naturlig del af legen og skal være med til at understøtte, udvide og udbygge legen.

  Eksempler på handlinger i Paddehatten:  

  • Vi bruger digitale søgemaskiner som læringsværktøj i børnenes søgen efter viden. Hvis vi er optagede af Afrikas dyr kan vi se film på Youtube, se billeder og læse om de enkelte dyr sammen med børnene. Hvis børnene er på nettet sker det sammen med en voksen. De voksne omkring barnet guider og vejleder og dermed bidrager til barnets digitale dannelse.
  • Vi er nysgerrige sammen. Børn og voksne lærer og inspirerer hinanden og udvikler nye ideer. Vi vil bruge de digitale medier på en sjov og legende måde, så de er med til at understøtte børnenes kreative og motoriske udvikling. F.eks. ved hjælp af en fantasirejse som kan udvikles sammen med børnene og hvor børnene er medskabere af processen og derigennem bliver præsenteret for forskellige apps som de efterhånden bliver fortrolige med og kan bruge i nye sammenhænge.
  • Børnene kan skabe deres egne bøger med forskellige temaer i ”Book Creator”

  Digitale medier styrker fællesskabet – og vi får forældrene på banen

  Paddehattens vision er, at vi er et hus med inkluderende fællesskaber, hvor alles ressourcer bruges og udvikles.

  Derfor vil vi bruge de digitale medier til at vidensdele, dokumentere hverdagen og inddrage forældrene i, hvad vi laver i Paddehatten.

  Eksempler på handlinger i Paddehatten: 

  • Vi bruger hjemmesiden til at lægge billeder og videoer på fra hverdagen
  • Vi benytter Aula til at give beskeder og sende sms hjem til forældrene
  • Forældrene har mulighed for at skrive beskeder til os på Aula
  • Vi lægger referater, nyhedsbreve og ugeplaner på Aula
  • Forældrene er aktive i Hjernen og Hjertet hvor de svarer på dialogværktøjet/læringshjulet og udfylder sprogvurderingsmaterialet.
  • Forældrebestyrelsen inddrages til drøftelse af de etiske regler i forhold til brugen af digitale medier.
  • Vi bruger iPads til arbejdet med særligt udsatte børn, det kan være sprogligt, motorisk, personligt eller sociale udfordringer.

  Vi er i øjenhøjde med den digitale udvikling

  I Paddehatten følger vi med i den digitale udvikling og de nye muligheder og udfordringer der er.

  Vi holder os opdateret på den nyeste udvikling og derigennem sorterer i hvad der kan være relevant og interessant for os.

  Eksempler på handlinger i Paddehatten:

  • Vi er nysgerrige på nye tiltag inden for digitale medier
  • Vi tager på Vejle Kommunes workshops om digitale medier
  • Vi vidensdeler med andre institutioner
  • Vi deltager i udviklingsprojekter
  • Vi har oprettet en tovholdergruppe, der har til opgave at indkøbe digitale medier efter ønske og økonomi

  Tiltag 

  2015

  Alle stuerne får iPads

  Pædagogisk dag med digitale medier hvor Jacob Knudsen fra Vifin kom og viste os apps

  Vi deltager i Vejle Kommunes digitale workshops

  Lene og Malene deltager i KL´s projekt om digital dannelse

  Vi begynder at bruge ”Piccollage” til dokumentation

  Vuggestuen søger om et udviklingsprojekt i BUPL

  Vi køber 2 små projektorer

  Vi får bluetoothhøjtalere i huset

  2016

  Vuggestuen starter udviklingsprojektet ”Den store opdagelsesrejse for de helt små” et projekt hvor vi skal undersøge hvordan man kan bruge digitale medier sammen med de helt små med udgangspunkt i vores årshjul med læreplaner.

  Børnehaven får besøg af robotter. I samarbejde med Vifin, der har købt en kuffert med robotter, skal Gulerødderne undersøge hvad robotterne kan bruges til. Gulerødderne har robottema i 2 uger hvor børnene leger med analoge og digitale robotter, de prøver at programmere og flere af børnene blev superbrugere der kunne vise og lære de andre børn.

  Vi er i gang med at lave en Facebook politik for Paddehattens personale.

  Vi fremlægger den digitale strategi til bestyrelsesvalg og alle stuer fortæller om hvordan de bruger digitale medier i hverdagen.

  Vi skal vidensdele på Google+ platformen.

  2017

  Vi afsluttede ”Den store opdagelsesrejse” vores udviklingsprojekt i vuggestuen

  Malene og Louise laver oplæg på Danmarks Læringsfestival

  Workshop for pædagoger på UCL

  Besøg fra Eplehagen i Norge

  Disruption stand

  Malene medlem af styregruppen ” Digitalt det for børn”

  Vi får en projektor i fællesrummet

  Gulerødderne får en Venskabsbørnehave med samtaler over google plus

  Vi leger med robotter

  Vuggestuen bruger iPads til fællessamling

  Udarbejdet folder med gode ideer til digitale lege ( se bilag)

  2018

  Vuggestuens iPads opdateres

  Ledelsen får nye telefoner hvis der er råd

  Malene holder oplæg på BUPL konference om ” De store opdagelsesrejse) Maj

  Malene tager til Estland på konference hvor ”Den Store opdagelsesrejse” indgår.

  Vi indkøber robotter til børnehaven

  Vi bruger Google plus som overgangsværktøj…..det bliver bedre og bedre

  Ledelsen er opmærksom på at huset er i fortsat udvikling og at nye medarbejdere skal med.

  Det er bevidst at vi ikke sætter nye store mål, vi vil have det der er i gang til at gro og vi vil have alle med.

  Gøre brug af de digitale lånekasser og derved finde ud af vores behov.

  Udarbejdet ”Sociale medier i Paddehatten” (se bilag)

  2019

  Skal vi have et nyt udviklingsprojekt ? hvem ? – Lene v. Gulerødderne med i BUPL projekt omkring ”Det gode børneliv”……

  Skal Paddehatten have en venskabsbørnehave i et andet land?

  Digital dannelse diskuteres i Paddehatten i forbindelse med Ny styrkede Læreplan. Diskuteres både i personalegruppen, forældre, bestyrelse. – hvordan? Se også etiske overvejelser.

  Børnetube i gang som erstating for google plus og som nu sikker platform.

  Dialogkort EVA bruges bland personale og i bestyrelsen.

  Vi leger videre og udvikler på det vi kan allerede – opsamling ifht. hvor personalet har brug for hjælp til udvikling.

  2020-2022 

  Vi var alle på kursus i børnetube under Coronanedlukning og lavede Bookcreator og små film til børnene, som de kunne se derhjemme

  Instagram konto med Paddehatteliv for børn blev oprettet

  Vi er overgået til Aula

  Vi deltog i KLs workshop om digital innovation og i deres publikation, da vi var udnævnt i Paddehatten til at være frontløbere inden for feltet.

  se link for mere

  "Ledelse af digital innovation"

  Etiske overvejelser 

  De voksne skal i hverdagen være bevidste om, hvordan brugen af iPads foregår. Hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage den i det pædagogiske arbejde om f.eks. et projekt, hvorfor tager vi Ipad’en frem lige nu? Hvad vil jeg gerne opnå?

  En iPad er i sig selv bare en tom skal, den er hvad man putter i den. En vidensbank, en læringsplatform eller en spillemaskine.

  Hvad vil vi med de digitale medier….

  Vi vil gerne opnå at børnene bliver robuste /nysgerrige for den verden de skal leve i.

  Dette vil vi sikre med 

  • At de digitale medier bliver brugt som en naturlig del af hverdagen
  • At man lærer sammen gennem leg og eksperimenter
  • At børnene er med til at konstruere digitale udtryk og dokumentation
  • At børnene udvikler en forståelse for de digitale medier og lærer at forholde sig kritisk
  • At de digitale medier giver nye muligheder for fællesskaber og udvikling af det enkelte barns styrkeområder.
  • At alle viser begejstring og nysgerrighed for det nye
  • At forældrene får viden om og bliver nysgerrige omkring hvilke muligheder brugen af de digitale medier giver.

  Ønsker og ideer (revideres løbende )

  • Metaldetektor
  • Mikroskoper
  • Go Pro kamera
  • Stativ til iPads
  • Gode fremvisningssteder
  • ”Den grønne væg”
  • Robotter
  • Børne-iPads (mini i robust cover)
  • Børnetube og vidensdeling internt.
  • Adgang fra iPad til printer (trådløst)
  • Sidemandsoplæring. Vi bruger hinandens ressourcer