Traditioner

Sådan fejrer vi faste traditioner i Paddehatten

Fastelavn

Fredagen inden fastelavn har vi tøndeslagning stuevis om formiddagen. Fastelavnsbollerne spises om eftermiddagen og er kun til børnene. Vi har i Paddehatten valgt at fastelavn er uden forældredeltagelse. Men vi lover at tage mange billeder af jeres børn på dagen.

Bedsteforældredag

En hyggelig fredag formiddag i november, hvor børnebørnene har mulighed for at vise deres hverdag i Paddehatten.

Udover det laver vi hemmeligheder til måneden efter :-) og giver en kop kaffe.

Paddehattens fødselsdag 1. oktober

Morgencafe med rundstykker, hvor forældrene inviteres.
Vi fejrer Paddehattens fødselsdag på alle stuerne på bedste vis, med flag og lækkerier.

Fotograf

Forældrebestyrelsen inviterer til fotografering en weekend i efteråret, hvor I kan komme her i institutionen med jeres barn og evt. søskende til fotografering.

Julecafe

Dato fremgår af årsplan.
Her inviteres forældre til Glögg og æbleskiver om eftermiddagen. Forældrebestyrelsen hjælper med at bage æbleskiver, så det lugter dejligt af jul. Før-skole-børnene går luciaoptog.

Fællesspisning

Her inviteres stuens børn med forældre og søskende til et hyggelig aften, hvor der er mulighed for at lære de andre forældre og børn at kende. 
Forældrene tager mad med til fælles buffet. Stuen laver pynt m.m. til aftenen.
Fællesspisning er i løbet af efteråret, og personalet koordinerer og inviterer, så fællesspisningerne ikke ligge på samme dage.

Sommerfest

Fredag i juni måned. Fremgår af årsplanen. Her inviteres alle børn, forældre, søskende og personaler til fest på legepladsen. 

Arbejdslørdag

Ingen skemalagte.
Der indkaldes til arbejdseftermiddage/aftener efter behov i samarbejde med forældrebestyrelsen.