Overgange

Gode overgange for børnene

Overgange i Paddehatten

I Paddehatten ønsker vi at skabe sammenhænge og gode overgange for barnet ved " At knytte de skilte verdener" ( Erik Sigsgaard).

Vi arbejdet løbende med overgange både ind i huset, inde i huset og ud af huset - vores mål er at skabe den røde tråd i overgangene som tager afsæt i "Principperne for overgange" dvs. 

 • Barnets perspektiv
 • De professionelles
 • Forældrenes perspektiv 
 • Skoleparathed.

Vi sikrer dette ved at have faste rutiner for overgange / sammenhænge, ved at disse er beskrevet i foldere og actioncards og ved løbende at diskutere disse, så de giver mening og kommer ind under huden på det faste personale.

Særligt for kommende skolebørn har vi udviklet på samarbejdet med distriktsskolen, Grejsdalens skole og den lokale Friskole, og lavet samarbejdsaftaler der evalueres en gang om året.

Konkret betyder det bl.a. at 

Vi aftaler forbesøg med forældre og aftaler opstart i vuggestue og børnehave i forhold til forældres muligheder og barnets behov. Barnet /familien tilknyttes en primærvoksen til sikring af overgangen. Hvis barnet kommer fra dagplejen tilbyder vi også at barnet kan komme på besøg med sin dagplejegruppe.

Se også:

Den gode overgang mellem hjem og vuggestue

 • Den gode overgang

  Kom godt fra start i vuggestuen

  Hvis I som forældre har valgt, at jeres barn skal i Paddehattens vuggestue, så har I samtidig valgt at bringe jeres barn ind i såvel et stort børnefællesskab som i mange forskellige mindre fællesskaber. Der er mange lærerige ting ved fællesskaber – ligesom der også kan være udfordringer. Som professionelle kan vi gennem disse fællesskaber være med til at ruste børnene til livet, men kun sammen med jer i et tillidsfuldt samarbejde.

   

 • Gode ting at træne før start

  Søvn

  I og jeres barn kan ”øve” jer i, at barnet kan falde i søvn uden fx at blive vugget i barnevognen. Det, at et barn kan falde til ro selv betyder også, at det i andre sammenhænge har en bedre selvregulering.

  Når barnet starter i vuggestue hos Paddehatten er det en god ide, at have noget velkendt med, som barnet kan finde tryghed i, som eksempelvis sut eller sovebamse.

  Se i øvrigt Paddehattens søvnpolitik på vores hjemmeside.

 • Mad

  Spisning

  Når jeres barn begynder at spise fast føde, så lad barnet selv holde ske eller almindelig kop. Det sviner lidt, ja, men børn har brug for at mærke, røre og smage på den mad, som de skal lære at spise sig mætte i.

  Hvis I har et lidt utålmodigt barn, som højlydt kalder på mad, så hjælp barnet ved selv at være rolig. Tal stille og roligt til barnet og servér først maden, når du er klar til det.

  I vuggestuen er der mange sultne børn, som skal have mad samtidig. Den situation klarer jeres barn bedre, hvis det hjemmefra er vant til, at tingene foregår i et stille og roligt tempo. At kunne tåle at vente lidt på maden er også en forberedelse til at tåle, at andre behov kan udskydes lidt, hvilket er en nødvendighed i en vuggestue med andre børn.

  Hvis jeres barn har alderen til at drikke af kop, er det en god idé, at sutteflasken ned/ud trappes, således at barnet ikke skal have flaske i vuggestuen.

  Se desuden Paddehattens politik på vores hjemmeside ”Når man er under 1 år og går i Paddehatten” i forhold til mad og amning. Denne er lavet i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • Motorik

  Bevægelse

  Når jeres barn begynder at bevæge sig rundt, så lad barnet kravle eller mave sig hen til de ting, det ønsker at lege med. Selvom dit barn kan sidde selv, er det fortsat meget vigtigt det bliver lagt på maven. Støt barnet i at kunne selv, da det er med til at give barnet robusthed, selvtillid og selvværd.

   

 • Udepasning

  Pasning 

  Det er en god idé, at andre har passet barnet, før det starter i vuggestue. Hvis barnet ikke har prøvet adskillelsen fra jer, vil det have det meget svært ved at skulle håndtere både den og det, som fællesskabet indebærer, når det starter i vuggestue.

   

 • Sundhedsplejen

  Samarbejde med sundhedsplejerske

  Vi samarbejder med sundhedsplejersken og hvis forældre eller sundhedsplejersken har behov for en samtale er vi altid klar på en dialog.

   

  Vi tror på at en god overgang mellem hjem og institution bliver optimal ved et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem personale og jer forældre.

  Velkommen i Paddehatten!

Opstart i vuggestuen

 • Opstart i Paddehattens vuggestue

  For at komme bedst muligt fra start, vil vi gerne fortælle hvordan vi forestiller os, at opstarten skal forløbe.

  På den dag I har pladsen fra, vil vi gerne have at I laver en aftale om en samtale med stuens pædagog. Det betyder at barnets primærpædagog har mulighed for at tale med jer om barnet og planlægge opstarten i fællesskab. Vi har selvfølgelig nogle gode erfaringer vi gerne deler med jer, men det er jer der kender barnet og det er derfor vigtigt at vi i fællesskab får planlagt det, så det er bedst for barnet. Både Mor og Far er meget velkommen den første dag, så vi kan få hilst ordentligt på hinanden.

   

 • Indkøring i vuggestue

  Som udgangspunkt, er det en god ide at afsætte en uge, max 14 dage til en god indkøring. De første par dage er I her sammen med barnet og derefter gradvis komme nærmere og nærmere det der ligner jeres hverdag. Vores erfaring er, at vi får en bedre kontakt til barnet, når forældrene ikke er her. Derfor foreslår vi, at I på 2. dagen går ½-1 time efter aftale med pædagogen. Alt efter barnets reaktion, kan man eventuelt udvide med søvn på 3. dagen. Det er dog vigtigt, at vi kan få kontakt til jer, når/hvis vi fornemmer at barnet har brug for sine forældre.

  Vi vil gerne have at barnet har en ”tryghedsting” med (en bamse, en sut, en klud eller andet). Det kan være et vigtigt holdepunkt, når der er meget nyt i en stor ny verden og man skal øve sig på at undvære Far og Mor.

 • Primær voksen og kontakt

  Der vil være en primærvoksen omkring barnet i starten, men ret hurtigt vil barnet blive tryg ved de andre voksne på stuen og i vuggestuen. Det vil altid en pædagog der har det overordnede ansvar for barnet og overblik over samarbejdet med jeres familie. Når det er sagt, er det naturligvis barnet selv der vil vælge sin yndlingsvoksne, når der er gået noget tid.

  Vi vil i opstartsfasen have fokus på, at holde en tæt kontakt til jer og informere jer om barnets trivsel. Det samme forventer vi selvfølgelig af jer.

  Alt det andet der er omkring barnet, indkøring og vuggestuelivet, aftaler vi den første dag.

  Omkring 2 års alderen afholder vi en samtale, med udgangspunkt i dialogprofilen

  (Hjernen og hjertet), hvor vi snakker om barnets udvikling, dagligdag og fremtid i Paddehatten.

  Hvis I eller vi har behov for yderligere samtaler, er der selvfølgelig mulighed for det.

  Vi glæder os til at lære jeres barn og jer at kende…

  Med venlig hilsen Personalet i Paddehattens Vuggestue…

Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle Kommune særligt fokus på barnets overgang fra børnehave til skole. Den gode overgang fra børnehave til skole er kendetegnet ved en inkluderende praksis, hvor alle børn er aktive deltagere i et fællesskab.

 Du kan også læse mere om overgange på Vejle.dk 

Folder- Principper for den gode overgang

 

Overgangen fra vuggestuen til Haletudser / Skrubtudser/børnehaven er glidende, og sker bla. gennem faste besøgsdage på den nye gruppe sammen med en kendt voksen. Forældre opfordres til  at kontakte den nye gruppe og der aftales overgangssamtale i tilknytning til opstart. 

Haletudserne/skrubtudserne blev oprettet som en mellemgruppe og overgangsgruppe for børn i alderen ca. 2½ til 3½ ca. med fokus på selvhjulpenhed og det at blive rustet til børnehavestart.

Før-skolebørnene har farvel-dag inden sidste dag i børnehaven. På farvel-dagen holder vi børnesamling, synger farvel-sang, sætter farvel-krone på og pakker "kufferten" med bla. ting til læringsspor.

Der er festmiddag på de berørte stuer. Vi har udarbejdet en samarbejdsaftale med henholdsvis Friskolen og Grejsdalens skole med henblik på at styrke overgangen for skolebørnene. Feks. går O-klasserne Luciaoptog i børnehaven på skift hvert år. Skolebørnene inviteres hvert efterår på en gensynsdag, hvor de bringer kufferten med tilbage til næste hold af kommende skolebørn.

Se samarbejdsaftale her