Sprog

Sprog i Paddehatten

Vi har tre uddannede sprogpædagoger i Paddehatten. Disse samarbejder omkring det sproglige arbejde og inspirerer personalet til sprogaktiviteter med børnene. Den sprogansvarlige pædagog deltager også i netværksgruppe med andre institutioner i kommunen, hvor de holdes opdateret og giver hinanden inspiration.

Alle børn i Paddehatten skal sprogvurderes når de er 3 år. Efter behov bliver de igen når de er 5 år. Sprogvurderingen fortages af deres primærpædagog.

Vi samarbejder med Tværfaglig center for børn og unge (TCBU) og er i løbende kontakt med talepædagogen.

se Paddehattens sprogstrategi