Forældrebestyrelsen i Paddehatten

Her kan du læse om bestyrelsens arbejde

Hvem er forældrebestyrelsen?

Forældrebestyrelsen i Paddehatten består af syv forældrerepræsentanter samt to suppleanter.

Medlemmerne er valgt af forældre til børn i Paddehatten for en toårig periode og suppleanterne for et år.

Medarbejderne har endvidere et medlem i forældrebestyrelsen, der er valgt af personalet og herforuden er institutionens leder repræsenteret.Hvad skal man kunne?

Det kræver ingen bestemte kompetencer at sidde i forældrebestyrelsen; blot lyst til og interesse i at være med til at præge de overordnede mål og principper i institutionen.

Alle medlemmer har frivilligt ønsket at deltage i bestyrelsen.Hvordan vælges man?

Der afholdes årligt bestyrelsesvalg i april.

Hvilken indflydelse har en forældrebestyrelse?

Forældrebestyrelsens opgave er, i samarbejde med institutionens personale, at gøre Paddehatten til et endnu bedre sted at være for vores børn.

Dette gør vi ved at fastsætte principper for arbejdet i institutionen og anvendelsen af institutionens budgetramme indenfor de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune.

Det er eksempelvis forældrebestyrelsen, der hvert 2. år afgør hvorvidt madordningen i Paddehatten skal fortsætte eller ej. Endvidere er forældrebestyrelsen tovholder for arbejdsdage og andre arrangementer som f.eks. fotodag og sommerfest.

Nuværende bestyrelse

Valgperiode:

April 2022 — April 2023

Formand

Maja Bøgh Vindbjerg

Næstformand

Simon Haugaard Fly

Medlemmer

Minna Flø Vindbjerg
Helene Hansen
Marian Hviid
Joan Krabsmark Mundbjerg
Anna Lyster-Clausen

Personalerepræsentant

Connie B. Nielsen

Leder

Malene Skjærris