Børnehave

Paddehatten er stueopdelt, aldersintegreret.

4 stuer; Rødder, Spirer, Radiser og Gulerødder, med børn i alderen 3½ - 6 årige. . Disse stuer varierer i løbet af året meget i størrelse, da der er løbende indtag af børn i børnehaven. Stuerne arbejder således meget med tryghed og nærvær for at få det enkelte barn til at trives, og i denne sammenhæng er positive legerelationer og social samspil børnene imellem også en væsentlig faktor. Dette krydret med gode oplevelser, aktiviteter, åbenhed, smil og knus skaber i vores øjne en god dag for barnet.

Rødder og Spirer er et team. Gulerødder og Radiser er et team. Dvs. døren mellem de to stuer er åbent om morgenen og om eftermiddagen og personalet arbejder sammen omkring børnene og har fælles planlægnings- og sparringsmøder.

Sommer 2014 har vi startet med at have før-skolebørnene på de aldersintegreret stuer. Mandag og tirsdag formiddag arbejder vi stuevis. Onsdag og torsdag arbejder vi på-tværs efter alder i teamsene. Fredag formiddag er udedag for alle, hvor de voksne i teamsene skiftes til at have planlægningsmøde.

I Paddehatten er der ikke to dage, der er ens, men en typisk dag kunne se ud som følger...

Kl. 6.15 - Børnene modtages i fællesrummet, hvor der tilbydes morgenmad. Der vil altid være to medarbejdere, som åbner institutionen, men det er ikke sikkert, at det er en voksen fra dit barns stue. Dog vil de voksne, der er mødt om morgenen, gerne give beskeder videre til stuen - og de skal nok tage godt imod barnet.

kl. 7.30 - En voksen fra hver team er nu mødt, og alle går på deres egen stue.

Kl. 9.00 - Frugt, samling og herefter formiddagens aktiviteter.

Kl. 11.00 - Frokosttid.

Kl. 12.00 - På legepladsen og enkelte børn sover til middag.

Kl. 14.00 - Eftermiddagsmad i teamsene.

Kl. 16.00 - Der er nu tre medarbejdere tilbage i hele huset. Derfor er det ikke hver dag, at en fra dit barns stue siger farvel - men vigtige beskeder skal nok blive givet videre til dig.