Børnehave

Hverdagen i børnehaven

I Paddehatten er der fire stuer; Rødder, Spirer, Radiser og Gulerødder, med børn i alderen 3½ - 6 årige. Disse stuer varierer i løbet af året meget i størrelse, da der er løbende indtag af børn i børnehaven, men der er som regel mellem 15 og 20 børn på hver stue.

Stuerne arbejder meget med tryghed og nærvær for, at få det enkelte barn til at trives, og i denne sammenhæng er positive legerelationer og social samspil børnene imellem en væsentlig faktor. Dette krydret med gode oplevelser, aktiviteter, åbenhed, smil og knus skaber i vores øjne en god dag for barnet.

Rødder og Spirer er et team med to pædagoger og to medhjælpere/pædagogisk assistenter og ligeledes er Gulerødder og Radiser et team med samme normering. Døren mellem de to stuer er åben om morgenen og om eftermiddagen, og personalet i teamet samarbejder om de enkelte børn og fællesskabet og har fælles planlægningsmøder.

I perioder af året samles før-skolebørnene  fra alle grupperne, to formiddage om ugen. Vi kalder det for gruppe 2. Her laves aldersrettede aktiviteter, og de får lavet venskaber på tværs inden skolestart.
De resterende børn er gruppe 1 og de er sammen i deres teams, hvor de laver aktiviteter. 

I Paddehatten er der ikke to dage, der er ens, men en typisk dag kunne se ud som følger...

Kl. 6.15 - Børnene modtages i fællesrummet, hvor der tilbydes morgenmad. Der vil altid være to medarbejdere, som åbner institutionen, men det er ikke sikkert, at det er en voksen fra dit barns stue. Dog vil de voksne, der er mødt om morgenen, gerne give beskeder videre til stuen - og de skal nok tage godt imod barnet.

kl. 7.30 - En voksen fra hvert team er nu mødt, og alle går på deres egen stue.

Kl. 9.00 - Frugt, samling og herefter formiddagens aktiviteter.

Kl. 11.00 - Frokosttid.

Kl. 12.00 - På legepladsen og enkelte børn sover til middag.

Kl. 14.00 - Eftermiddagsmad i teamsene.

Kl. 16.00 - Der er nu to medarbejdere tilbage i hele børnehaven. Derfor er det ikke hver dag, at en fra dit barns stue siger farvel - men vigtige beskeder skal nok blive givet videre til dig. Børnene er sammen i fællesrummet