Børnemiljø

Det gode børnemiljø

Der er en stor opmærksomhed på alle tre områder i forhold til det gode børnemiljø ( det fysiske, psykiske og æstetiske.) og pædagogernes faglighed bringes ofte i spil på områder der understøtter det gode børnemiljø.

Den fysiske indretning på stuerne, tager så vidt det er muligt , udgangspunkt i de voksnes observationer og børnegruppens behov, børnenes spor følges og der indrettes i børnehøjde.

Det psykiske miljø følges op af den anerkendende tilgang, det gode psykiske arbejdsmiljø for de voksne som børnene spejler sig i, og af en kultur, hvor vi ønsker at blive dygtige til at undre os højt og sammen.

Den æstetiske er ofte i spil, idet vi arbejder ud fra tanken om at tingene skal være indbydende, holdes i orden, opryddet mv.

I fællesrummene har vi indrettet små legemiljøer, der indbyder til fordybelse og mindre legegrupper