Inklusion

I Paddehatten har vi fokus på inklusion.

Vi arbejder med differentierede fællesskaber og vejledt deltagelse, hvor børnene oplever at være i mindre grupper, og kan få hjælp til mestring af f.eks. selvhjulpenhed og legerelationer.

Vi har faglig sparring til pædagogerne gennem AKT og ledelsessparring. Vi udarbejder handleplaner og forløb som løbende evalueres og justeres for de enkelte børn og børnegrupperne som helhed.

Vi har et tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere (TCBU), hvor der er tilknyttet talepædagog, psykolog, ergoterapeut og pædagogisk vejleder til Paddehatten. 

Vi deler vores observationer og eventuelle bekymringer med forældrene og holder forældresamtaler løbende og efter individuelle behov. Vi taler ikke OM, men MED forældrene og ser det forebyggende forældrearbejde som en vigtig del af inklusionsarbejdet.