Pædagogiske principper

Vi sætter børnene i centrum

Vi tror på, at alle gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger og præmisser de har.

Vi ser på hensigten frem for handlingen. Dvs. forstå før man dømmer.

Vi bruger en anerkendende tilgang, dette afspejles bla. i narrativer / sprog.

Vi inddrager børnenes perspektiver og spor i arbejdet med de pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer

Vi ser børn i problemer og ikke med problemer

Vi lærer alle sammen gennem leg og eksperimenter og udforsker omverdenen med nysgerrighed og kreativitet

Vi sætter fagligheden højt