Studerende

At være studerende i Paddehatten

Pædagogstuderende

Vi modtager studerende fra UCL (Jelling,) og vi er som institution medansvarlige for deres uddannelse.
Det er spændende og forpligtende at være meduddanner. Det medvirker til at vi bliver 'holdt til ilden' - både fagligt og praktisk. Vi ønsker at uddannelsesforløbet i Paddehatten er kvalificerende og med til at sikre en høj faglig standard hos vore kommende kollegaer. Vi vægter meget refleksion af egen og andres praksis i vores vejledning

Pædagoguddannelsen er en 3½ årig professionsfaglig uddannelse, hvor den studerende har 3 praktikperioder undervejs.

1. praktikperiode: 7 ugers praktikperiode (øvelsesstuderende) - ca. 2 måneder inde i uddannelsesforløbet. Den studerende arbejder 30 t/uge og indgår ikke i normeringen.

2. praktikperiode: ½ års praktikperiode - et år inde i uddannelsesforløbet. Den studerende arbejder 32½ t/uge og indgår i normeringen

3. praktikperiode: ½ års praktikperiode - 2½ år inde i forløbet. Den studerende arbejder 32½ t/uge og indgår i normering.

Som udgangspunkt har vi altid ½ års studerende i institutionen.
Vi har flere pædagoger med vejlederuddannelsen, som skiftes til at være vejleder. Som studerende kan du ikke vælge hvilken aldersgruppe, du primært bliver tilknyttet - ring evt. og hør, hvor den kommende studerende skal placeres (vuggestue, børnehave)
Indimellem har vi øvelsesstuderende (1. praktikperiode).

Pædagogisk Assistent

Vi modtager også PAU studerende, som er uddannelsen for pædagogisk assistenter. PAU- studerende er hos os ½ år ad gangen af to omgange. De PAU- studerende har 37 timer om ugen.

PAU-studerende bliver ikke altid vejledt at pædagoger med pædagogvejlederuddannelsen, men har altid en vejleder tilknyttet.