Børn med særlige behov

Vi arbejder med inkluderende fællesskaber

Vi forsøger dermed at tilpasse aktiviteter og rammer så alle føler de er værdifulde i fællesskabet.
Vi har fokus på børn med særlige behov og bruger de støtteforanstaltninger, som vi har mulighed for såsom tværfaglig center for børn og unge (TCBU) , konsultative samtaler, tæt forældresparring, sparring med AKT og Leder, m.m..